Rice Lake School District
Athletics_RLMS

Wednesday, November 1, 2017
Thursday, November 2, 2017
TimeEventDetails
4:00pm- 7:30pmBasketball_MSBoys_Contest
RLMS - Blue Gym (new) location

Vs Ladysmith

Vs Ladysmith

Friday, November 3, 2017
Saturday, November 4, 2017
Sunday, November 5, 2017
Monday, November 6, 2017
Tuesday, November 7, 2017
TimeEventDetails
4:00pm- 7:30pmBasketball_MSBoys_Contest
RLMS - Blue Gym (new) location

Vs Spooner

Vs Spooner